The CASTING trial

Beskrivelse af forsøget

 

CASTING studiet er et lodtrækningsstudie, hvor vi skal undersøge, om børn med forskudte håndledsnære underarmsbrud med fordel kan behandles med en gips i stedet for påpladssætning under fuld narkose.

 

Håndledsnære underarmsbrud er en af de hyppigste skader hos børn, hvoraf de fleste er uforskudte og behandles med en gips i skadestuen. Cirka en femtedel er imidlertid forskudte, og den mest almindelige behandling af denne type brud er påpladssætning under fuld narkose, eventuelt suppleret med metalpinde for at holde bruddet på plads samt gips. Operation og bedøvelse kan dog for nogle børn og deres familier være forbundet med bekymringer, angst og reelle risici relateret til indgrebet. 

 

Børns knogler har en unik evne til at genskabe deres oprindelige form, kaldet remodellering. Enkelte studier tyder på, at selv svært forskudte brud, som ikke sættes på plads men blot får anlagt en gips, heler fint og remodellerer til nærnormal stilling indenfor 1 år uden betydning for funktionen i armen. Disse studier er dog ikke lodtrækningsstudier, og dermed kræves bedre evidens for at finde ud af hvilken behandling, der er den bedste og eventuelt ændre den kliniske praksis. Desuden er effekten af behandlingen i disse studier målt på røntgen eller bevægelighed bedømt af klinikeren, men ingen har målt på barnets opfattelse af resultatet. 

 

Vi vil i CASTING studiet inkludere 40 børn i alderen 4-10 år med forskudte brud i den mest håndledsnære del af underarmen, hvor evnen til at remodellere er størst. Børnene vil, ved lodtrækning, blive fordelt ligeligt til enten ikke-kirurgisk behandling, hvor der anlægges en god gips, eller til kirurgisk behandling, hvor barnet bedøves og bruddet sættes på plads og eventuelt indsættes metalpinde inden der også her anlægges en gips. 

 

Efter behandlingen er iværksat, vil vi følge hvert barn i 1 år. I denne periode vil vi se barnet efter:

  • 4 uger til fjernelse af gips (og metalpinde, hvis sådanne er indsat) samt fotografier af underarmene

  • 3 måneder til fotografier af underarmene og besvarelse af 3 korte spørgeskemaer omhandlende funktion, livskvalitet og smerter

  • 6 + 12 måneder til røntgen, fotografering af underarmene og besvarelse af de samme 3 spørgeskemaer

 

Det vi primært måler på (primært outcome) er forskellen mellem de to grupper i patient-rapporteret funktion efter 12 måneder. 

 

Studiet er officielt startet pr.

24-08-2023

 

Her kan du finde:

 

 

 

Status på inklusion pr. 03-06-2024